“PREDĂ PENTRU VIITOR” – proiect strategic privind transformarea educațională a adulților din România, Bulgaria și Grecia

Bucureşti, 24 decembrie 2019 Începând cu luna noiembrie 2019, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și partenerii săi au demarat implementarea proiectului „PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și antreprenoriat” („TEACH FOR FUTURE – Educational Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship”).

Proiectul este finanțat în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, și prevede activități derulate în cele țări-partenere – România, Bulgaria și Grecia. Inițiatorul proiectului, ANBPR, are calitatea de lider de consorțiu, având ca parteneri Global Libraries Bulgaria Foundation, Bulgaria, și Future Library, Grecia, precum și parteneri asociați din toate cele trei țări implicate: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila, Biblioteca Județeană “Kájoni János” Harghita, Bulgarian Library and Information Association (Bulgaria) și Learning for Life (Grecia).

Prin inițiativa Erasmus+ „PREDĂ PENTRU VIITOR”, consorțiul de parteneri își propune să contribuie laîmbunătăţirea şi extinderea ofertei de oportunităţi de învăţare de calitate ridicată privind tematici educaționale inovative, cu potenţial de creştere economică, dobândirea și recunoașterea de noi competenţe, aptitudini, cunoștințe și comportamente în acord cu cerințele pieţei muncii de către adulţii cu un nivel scăzut de pregătire, astfel încât aceştia să răspundă mai bine exigențelor mediului de lucru actual, guvernat de tehnologie, interdisciplinaritate și cooperare transnațională.

Proiectul „PREDĂ PENTRU VIITOR” reprezintă o intervenție educațională dedicată adulţilor, ce vizează crearea unei reţele transnaţionale și multisectoriale prin care o serie de facilitatori din România, Bulgaria şi Grecia, multiplicatori de formare cu competențe în domeniile IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership, vor transfera cunoștințe specializate din aceste arii tematice către comunități eterogene de cursanți adulți din cele trei țări, dar și din regiune.

“Fiecare țară participantă va coordona activitățile pentru care are expertiză specifică și va mobiliza în acest scop experţi-cheie și lideri în domeniile de referință ale proiectului la nivel național, dar și  exponenți și factori de decizie din cadrul autorităţilor, mediului de afaceri, ONG-urilor și unităţilor de învăţământ reprezentative. Pe durata proiectului vor fi derulate șase mobilități, dintre care trei dedicate multiplicatorilor de formare și trei destinate participanților adulți. În contextul proiectului, se vor organiza, de asemenea, trei campusuri de mentorat, câte unul în fiecare țară, constând în sesiuni de dezvoltare a creativităţii, inovaţiei şi spiritului antreprenorial. Bazându-ne pe antrenarea competențelor digitale, a spiritului  antreprenorial, de leadership și a apetitului pentru inovație, ne dorim să implicăm bibliotecile și bibliotecarii în noua reformă tehnologică”, a explicat Sorina Stanca, Președintele ANBPR.

Componenta de inovație a proiectului va consta în realizarea și accesibilizarea largă a unei suite de șase produse intelectuale relevante pentru domeniul intervenției educaționale, și anume o metodologie inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți, o curriculă privind predarea Managementului inovației & colaborării în rețea în formarea adulților, o curriculă  privind predarea Antreprenoriatului & Leadershipului în formarea adulților, un Manual al formatorului pentru derularea campusurilor de mentorat, un ghid e-Innovator, un ghid  e-Entrepreneur).

„În luna ianuarie 2020, cu ocazia primei întâlniri de management ce va avea loc la București, partenerii se vor reuni la Biblioteca Națională a României și vor rafina împreună planul de acțiuni și calendarul detaliat al proiectului. Prin intermediul activităților asumate în scenariul de implementare, vom oferi o bază solidă de cunoștințe în trei domenii de expertiză, și anume IT (modelare şi imprimare 3D, editare imagini, marketing digital, instrumente de colaborare online), Managementul inovaţiei & colaborării în reţea, precum şi Antreprenoriat & leadership, pentru 210 adulţi din România, Bulgaria şi Grecia. În acest sens, vom implica în activități educaționale atât adulți, utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, cât și bibliotecari, care vor beneficia de  sesiuni de training susținute de facilitatori experimentați din România, Bulgaria și Grecia”, a declarat Ioana Crihană, Director Executiv ANBPR.